logo

Custom Center

  • Tel. 02-335-0106
  • Open.11:00AM - 8:00PM (TUE-FRI)
  • Open.02:00PM - 8:00PM (SUN)
  • Fax. 0502-335-0106
  • Mail. standard_a@naver.com

Bank Account

  • 하나은행 379-910011-06304
  • 예금주 : 주식회사 스탠다드에이
Contact

Dining Table 04

Explanation+
상판의 둥근 양 날개와 역사다리꼴의 하부 구조가 매력적인 다이닝 테이블입니다.
상판과 견고하게 연결된 두거운 다리와 발은 단단한 안정감을 제공합니다.
Material+

 

본 제품은 Oak, Cherry, Walnut 총 3가지 수종으로 제작됩니다.

Price+

W 1600 × D 800 × H 730 (mm)

Oak                     ₩ 1,870,000

Cherry                ₩ 2,100,000

Walnut               ₩ 2,530,000

 

W 1800 × D 800 × H 730 (mm)

Oak                     ₩ 1,980,000

Cherry                ₩ 2,200,000

Walnut               ₩ 2,640,000

 

W 2000 × D 850 × H 730 (mm)

Oak                     ₩ 2,200,000

Cherry                ₩ 2,400,000

Walnut               ₩ 2,860,000

 

W 2200 × D 850 × H 730 (mm)

Oak                     ₩ 2,530,000

Cherry                ₩ 2,720,000

Walnut               ₩ 3,160,000

How to Order